Om muligheten for å bygge en forsøksreaktor basert på thorium på Svalvard. Publisert i Svalbardposten den 21.januar 2017. Energiverket i Longyearbyen som produserer elektrisk strøm og fjernvarme Thorium-basert kjernekraft bør utredes som mulig fremtidig energikilde på Svalbard, som 
alternativ til andre mulige løsninger, basert på CO2 fangst og lagring, vindmøller, hydrogen som brensel eller kraftoverføring […]

Om trafikksikkerhet Antall drepte i trafikken på norske veier i dag, tilsvarer omlag det samme som om et innenlands passasjerfly styrtet hvert år og de fleste omkom. Ville vi godtatt det ? Alle dem som markerte dødsulykkene over hele landet 5. januar, godtar det iallfall ikke.  Møteulykker og utforkjøring dominerer  Ulykkesstatistikken viser at rundt 75% […]

Om næringspolitikk og verdiskaping  (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.04) Truleg er den generelle kompetansehevinga som olje- sektoren har skapt i Norge, av langt større verdi for framtidig verdiskaping enn over 7000 milliardar i oljefond. Det er kome påstandar om at olja blir snakka ned i Oslo. Kva problemstilling er det vi nå står overfor? Olje […]