Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 4.januar, under tittelen «Markeringer og jubileer i 2020» (jubileene det dreier seg om er også i 2022 og 2025). Her er svaret fra Stavanger kommune. Stavanger går i nærmeste fremtid mot flere jubileer som bør markeres og feires på ulike måter. I 2020 er det 75 år […]