Tramadol For Sale Online Cod Initiativtageren til Seniortanken, Åsleik Rannestad, døde plutselig natt til 21.mai 2018.

Purchase Tramadol Overnight Cheap Nekrologen nedenfor sto i Stavanger Aftenblad den 2.juni 2018.

Dødsfallet ble også slått opp i Finnmarksposten. Åsleik var rådmann i Nordkapp kommune i 2 år.

https://infoavan.com/r8atpw6n https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/u1nzktla MINNEORD

https://cafearabo.com/aqmpbcsw Åsleik Rannestad døde plutselig natt til 2. pinsedag (21.mai 2018) – 72 år gammel. Hans bortgang kom uventet  også på oss – hans kolleger i «Seniortanken». Denne tenketanken for godt voksne kom i stand på Åsleiks initiativ. Gjennom de tre siste årene har han åpnet sitt hjem hver andre eller tredje uke slik at vi der har kunnet sette oss inn i aktuelle samfunnsspørsmål og utveksle meninger omkring disse – for så å kunne formidle våre synspunkt gjennom hjemmesiden www.seniortanken.com eller mediene. Åsleik koordinerte det meste av dette arbeidet.

https://www.deficitdao.org/2023/09/20/7xqhf3ldr    Åsleik var tidligere leder av Stavanger Krf, og representerte partiet i bystyret i 14 år – fire av disse i formannskapet. Senere gikk han over til Høyre. Åsleik var genuint opptatt av samfunnsspørsmål og politikk og verdiene som styrer den politiske agendaen i landet vårt. Denne innfallsvinkelen har gjort arbeidet for oss i «Seniortanken» – på tvers av politiske skillelinjer – svært så interessant.

   Åsleik Rannestad var fra Jæren, og fullførte sin utdanning ved NTNU med som siv.ing. i geoteknikk for senere å ta en MBA ved BI. Sine første 10 år arbeidet han i byggetekniske konsulentfirmaer før han gikk inn i Statoil og ble der i 27 år, bl.a. som leder av konstruksjonsavdelingen. Så gikk han over til Stavangerregionen Havnedrift og ledet denne i to år. Deretter arbeidet han med sertifisering i DNV GL før han avsluttet sin yrkeskarriere som rådmann i Nordkapp kommune.

https://circulofortuny.com/guapm0o    Han var en ivrig skiløper, mangeårig deltaker i Sesilåmi, og han visste å holde seg i form. Derfor kom hans bortgang særdeles overraskende på oss alle.

https://www.ibericadron.com/4f9vx55u    Åsleik minnes som en systematisk og rettferdig leder, og vi i «Seniortanken» vil savne ham som selve drivhjulet i og for arbeidet vårt.

   Våre tanker går til hustru Marit og hans tre sønner Arne, Øyvind og Bjarte og barnebarna Mathias og Tora.

https://www.ibct-global.com/m6482z6vs    Vi lyser fred over Åsleik Rannestads minne.

Gunnar Berge, Njål Kolbeinstveit, Torvald Sande, Jostein Soland, Hjalmar Inge Sunde, Ivar Sætre og Kjell Traa.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

https://fundacionfdi.org/2023/09/20/zzrkrvqv Du må være innlogget for å kunne kommentere.