Oppføringer av seniortanken

, ,

Melkebonden og framtida

Om kulturlandskap og jordbruk (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.24) «Melkebønder på Jæren er mest optimistiske» skriv Aftenbladet onsdag 16. d.m. Bonden May Britt Lode ( 39år ) blir presentert blant dei mest optimistiske bøndene i landet. Ho har i fylgje avisa ein gard med 830 mål dyrka mark, dessutan 130 mål beite . Ho leverer […]

,

Svalbard kan bli starten på et nytt norsk energieventyr

Om muligheten for å bygge en forsøksreaktor basert på thorium på Svalvard. Publisert i Svalbardposten den 21.januar 2017. Energiverket i Longyearbyen som produserer elektrisk strøm og fjernvarme Thorium-basert kjernekraft bør utredes som mulig fremtidig energikilde på Svalbard, som 
alternativ til andre mulige løsninger, basert på CO2 fangst og lagring, vindmøller, hydrogen som brensel eller kraftoverføring […]

,

Dødstallene på norske veier kan reduseres

Om trafikksikkerhet Antall drepte i trafikken på norske veier i dag, tilsvarer omlag det samme som om et innenlands passasjerfly styrtet hvert år og de fleste omkom. Ville vi godtatt det ? Alle dem som markerte dødsulykkene over hele landet 5. januar, godtar det iallfall ikke.  Møteulykker og utforkjøring dominerer  Ulykkesstatistikken viser at rundt 75% […]

,

Vi må ikkje bli husblinde

Om næringspolitikk og verdiskaping  (Publisert i Stavanger Aftenblad 2017.01.04) Truleg er den generelle kompetansehevinga som olje- sektoren har skapt i Norge, av langt større verdi for framtidig verdiskaping enn over 7000 milliardar i oljefond. Det er kome påstandar om at olja blir snakka ned i Oslo. Kva problemstilling er det vi nå står overfor? Olje […]

Ryddejobben er Stortingets ansvar

Om reform av kommune- og regioninndeling  (Publisert i Stavanger Afenblad 2016.11.09) Prosessen med sammenslåing av norske kommuner er kommet et langt stykke på veg. Etter at fylkesmennene la fram sine forslag, er det nå opp til regjeringen, og til slutt Stortinget, i denne omgang, å sette en sluttstrek. Det kan langt fra hevdes at prosessen […]

,

Blir det varmere eller kaldere?

Om global oppvarming og debatten rundt dette (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.09.06) Meningene om utviklingen av klimaet på jorden er sterke og spriker dessuten i flere retninger. Mange er i villrede. Hva er riktig, hva skal vi tro på? Mange «sannheter» å forholde seg til FNs klimapanel (IPCC) har konkludert med at økningen i atmosfærens […]

Hvor er demokratiet?

Om kommunereform, folkeavstemninger og demokrati (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.08.24) Uten at Stortinget og regjeringen på ny tar ansvar – også når det gjelder kommunestrukturen i framtida – vil lite eller intet skje. Makt og myndighet til lokalsamfunnene vil kunne gi økt sentralisering. Norge er ett kongerike. Våre kommuner er ikke selvstendige republikker. Det er […]

Nye muligheter, men ser vi dem?

Om energi og utvikling av ny energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.07.05) Universitetet i Stavanger (UiS) og Siri M. Kalvig, leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS, satser fortsatt på energi fra havvind, men gjestekommentaren hennes i Aftenbladet torsdag 30. juni, under tittelen «Enda nye muligheter», viser bare blindspor. Ikke noe å […]

, ,

Lobbyens fornektelser

Om Vindkraft og fornybar energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.06.08) Vindkraftforkjemperne Aasheim og Hersvik gir seg ikke, men fortsetter å spre desinformasjon om hva vindkraften i Norge reelt koster samfunnet. Våre forsøk på å vinne fram med argumenter blir bokstavelig talt som don Quijotes kamp mot vindmøller. Verre enn så: Det er patetisk når våre […]

,

Avkledd og rusten

Svar på kommentar til innlegg fra Seniortanken om fornybar energi (Publisert i Stavanger Aftenblad 2016.06.07) Torleiv Bilstad forsøker å avkle de åtte medlemmene i Seniortanken. Det skjedde på side 34 i Aftenbladet lørdag 28. mai. Å latterliggjøre dem man ikke liker, er en gammel hersketeknikk. Denne formen for mobbing er et tveegget sverd. Med sikkerhet […]