Inkluderer skatt på inntekt, formue og arv

Kommentar til artikkel i Stavanger Aftenblad den 3.juli om fornybar energi. Publisert i Aftenbladet den 9.juli 2017 med tittelen «Misforståelser om fornybar energi».   Aftenbladet skriver i en leder 3. juli om en verden uten olje, basert på en rapport fra en «workshop» holdt tidligere iår, arrangert av IRENA (the International Renewable Energy Agency) og […]

I Aftenbladet 22. juni er det en gjestekommentar av Ingebjørg Sveen Brunborg. Hun dokumenterer flere av fordelene med vår vannkraft, samtidig som hun sterkt beklager at den skattes i hjel. Skattleggingen av vannkraften er bare en av flere skjevfordelinger mellom de alternative kildene for grønn energi. Markedsprisen for elektrisitet har i lengre tid ligget mellom […]

Kommentarer til den nylig fremlagte perspektivmeldingen fra Regjeringen. Et av de aller viktigste dokumentene Stortinget får til behandling i løpet av valgperioden er ”Perspektivmeldingen”. Det er en mer moderne versjon av det tidligere ”Langtidsprogrammet”. Dokumentet skiller seg fra de øvrige med sitt langsiktige og helhetlige perspektiv. På denne bakgrunn er det et paradoks at saken […]

Dette er et svar på et innlegg i SA av Olav Wilhelmsen, samt en utdyping av Seniortankens tidligere innlegg i SA 4.mai om samme sak (Statsdrevne trusler, overskrift i SA «Vi må alle vise handlekraft for rettferdighet»). Publisert i SA 16.mai 2017 (under overskriften «Rettigheter må kobles mot plikter»). Viser til innlegg i SA tirsdag […]

Om menneskerettigheter og demokrati (Publisert i SA 4.mai 2017 under tittelen «Vi må alle vise handlekraft for rettferdighet») Demokratiet fungerer bare gjennom prinsippet om maktfordeling Maktfordelingen fungerer når de lovgivende, utøvende og kontrollerende enhetene er uavhengige av hverandre. Pressens oppgave er å passe på at rolledeling eller korrupsjon blir avslørt. Derfor kalles de gjerne ”Den […]

Om beslutningen om å legge det statlige Fornybarfondet til Stavanger-området, og dets fremtidige oppgaver (SA 20.april 2017) Det statlige investeringsfondet Fornybar AS (Fornybarfondet) vil gi økonomisk drahjelp til gründere og selskaper som satser på utvikling av ny miljøvennlig «grønn teknologi». For å lykkes kreves både kompetent ledelse og evne til å gjøre kloke valg av prosjekter og partnere. […]

Om det norske heimevernet. Publisert i Rogaland Avis 28.mars 2017. RA Dagsavisen har på en prisverdig måte tatt opp utviklingen av vårt forsvar med vekt på HV generelt og HV-08 spesielt. Vi har valgt et høyteknologisk forsvar hvor det meste konsentreres rundt et 50-talls moderne fly og etter hvert 5 fregatter og 4 ubåter med […]

Om fremtiden for eldreomsorgen. For å kunne tilby dagens velferdsordning for den kommende eldrebølge, må det bygges 41630 nye sykehjemsplasser frem mot 2040. Samtidig vil kostnader til pleie- og omsorg øke med over 35 milliarder kroner. (Civita notat 2/2013). Sysselsettingsbehovet i offentlig sektor, rettet mot helse, pleie- og omsorgtjenesten vil øke med utrolige 189.000 årsverk […]

Om Innledning Gunner Berge peker i RA den 1. februar 2016 på de tre viktigste elementer for integrering av våre innvandrere som får innvilget asyl, språkmestring, sosial integrering og arbeid. Hvordan skal vi klare integreringen i praksis når arbeidsløsheten stiger og antall asylsøkere overgår alle våre tidligere prognoser? Tiltak Her må mange være med å […]

I vårt land betrakter vi arbeid som en plikt og som en rett. Det er en ambisiøs målsetting som vi ikke helt klarer å leve opp til. Mest bekymringsfullt er det at mange unge har vansker med å skaffe seg jobb. Det samme gjelder de med nedsatt arbeidsevne.