https://calvosealing.com/1cq4jnu Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 15.mars 2023. Det ble ikke diskutert inngående i Seniortanken, og er derfor kun signert av forfatteren (Jostein Soland). Mímir Kristjánsson skrev den 10. mars i Aftenbladet om det kommende «Vestlandsopprøret» i Ålesund 20. ds: Steinrike lakseoppdrettere krever kutt i formuesskatten. Slik blir «Vestlandsopprøret» en håndsrekning til de […]

https://ics-seville.org/z7hd839k8

https://www.foroacce.com/455nnuiz Dette innlegget ble publisert i Stavanger >aftenblad den 22.februar 2023 under tittelen  «Den grønne forbannelsen» Denne ytringen er ikke et angrep på det vitenskapelige grunnlaget for et «grønt skifte.
Kritikken er rettet mot måten kunnskapsbasert viten om jordens klima blir omsatt til politiske agendaer, i stor grad påvirket av radikale miljøvernere, lobbyister og kapitalinteresser knyttet til […]

https://dinamizartj.com/xpp4edgb7n

https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/2nu3ykl Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 15.februar 2023, under tittelen «Riksantikvaren på ville vegar» Stavanger Aftenblad hadde nyleg eit oppslag om at Riksantikvaren ikkje tykkjer det er ein god idé å få nedlagde oljeinstallasjonar  på Unesco si verdensarvliste. Dette kjem etter at både Norsk Oljemuseum og Stavanger kommune har bore fram ynskje om […]