Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 30.desember 2022, under tittelen «Ukraina krev varme hjarte og kalde hovud». ************ Ukraina: Våre varme hjarte og kalde hovud  Det som har gjort sterkast inntrykk i året som går ut, er at det har blitt krig i Europa.  Korleis dette kunne skje,  gir grunn til ettertanke. USA […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 9.desember 2022, og omhandler den energikrisen som har oppstått det siste året. EUs «grønne» energipolitikk, med elektrifisering som hoved-driveren, er i stor grad basert på kraftutveksling mellom land. Dette blir overvåket av EUs energibyrå ACER, som med bakgrunn i EUs 4. energipakke (REN energi-pakken), har bestemt at […]

Dette innlegget vart publisert i Stavanger Afenblad (nettsida) den 3.oktober 2022, med tittelen «Regjeringas grunnrentebegrep er naudsynt for å kjøla ned økonomien». Regjeringa har varsla at det den vil  foreslå auka skatt bl a på energiselskap som Lyse. Eigarkommunane har alt sett for seg uka aksjeutbytte som dermed kjem i fare. Stavanger har nemnt milliard […]