https://www.ibct-global.com/aoblf71ndj2 Om norsk satsing på å utvikle en kjede for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Publisert på Teknisk Ukeblad nett den 22.mars 2018.

https://circulofortuny.com/mdd20j8n204 Mange legger press på regjeringen om at satsingen på karbonfangst må fortsette.
Blant disse er selskapene Statoil, Shell og Total, i spann med NHO, LO, Bellona og Zero

Bakgrunnen er at staten må videreføre finansieringen av fullskala CO2 – fangst fra tre norske industrianlegg (Yara på Herøya, Norcem i Brevik og Fortum/ Oslo kommunes Klemetsrudanlegg).

https://infoavan.com/eywjm7ut En videre satsing på forsøk med fullskala CO2 – fangst, betyr for staten å punge ut med nær 15 milliarder kroner over en treårs periode.
Regjeringen har tatt «time out» for å avvente resultatene fra konseptstudier som er igangsatt og har nøyd seg med å sette av 509 millioner kroner i årets statsbudsjett.
Vi mener at dette er en klok beslutning av regjeringen og arbeidet med fangst, transport og lagring av CO2, burde egentlig vært stoppet for lengst.
Begrunnelsen for å mene dette er følgende:
•        Fangst av CO2 fra avgasser er velkjent teknologi og praktisert i en lang rekke prosjekter, primært for bruk av CO2 til injeksjon i oljefelt, for å oppnå økt utvinning
•        Transport av CO2, både med skip og i rørledninger er tilsvarende velkjent og utprøvd
•        Statoil har mer enn 20 års erfaring med fangst og deponering av CO2 i undergrunnen

Tvilsomme premisser
Spørsmålet som mange stiller seg blir derfor: Hvorfor må den norske stat svi av ytterligere milliardbeløp i såkalte demonstrasjonsprosjekt, når både teknologi og løsninger allerede foreligger i rikt monn ? 
Svarene som gis er mange: Norge må gå foran og vise vei – bidra til industriutvikling i Norge – og så selve kronargumentet: Karbonfangst og lagring er en forutsetning for å nå de globale utslippsmålene.
Alt dette er svært tvilsomme premiss for at regjeringen skal gi etter for massivt press om å øke bevilgningene.

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/2kf7uor0j Dessuten: Karbonfangst og lagring er ikke gjennomførbart i stor skala uten realistiske kommersielle rammebetingelser, som i klartekst betyr at «forurenser» må betale minst 10 ganger så mye for sine utslipp, enn dagens kvotepris på CO2.
En slik prisøkning på CO2 vil tvinge fram nedstengning av kullkraftverk i Europa og derved vil også mye av behovet for karbonfangst og lagring falle bort.
Årsaken til utslipp er viktigst
Å prioritere tiltak som angriper årsakene til uønskede utslipp er langt viktigere enn å bekjempe virkningen, som å rense avgasser. Dette betyr blant annet å fase ut kull, til fordel for gass som brensel i kraftverk. Energieffektivisering er et annet tiltak med fortsatt enormt forbedringspotensial, herunder å fase ut alle fossile brensler til lavverdige oppvarmingsformål, slik som bruk av gass til alminnelig oppvarming.
Dette vil være tiltak som virkelig monner, for å oppnå reduksjon i utslipp av CO2, i en helt annen størrelsesorden enn det som som mange drømmer om skal bli mulig ved fangst og lagring av CO2.

https://ics-seville.org/sldn51yn29 Energiselskapene svikter
Statoil, Shell og Total, som alle omtaler seg som energiselskap, burde gå foran og vise vei til hvordan fossil energi best kan utnyttes, for derved også å oppnå lavest mulige utslipp. 
Som eksempel: Bruken av norsk gass i Europa, hvor minst halvparten går til alminnelig oppvarming, betyr elendig ressursutnyttelse og utslipp av CO2 som kunne vært spart.
Energiselskap burde vært mer opptatt av denne problemstillingen, enn å stille seg bak kravet om mer penger fra fellesskapet til tvilsomme rensetiltak.
Kjell Traa, Torvald Sande, Ivar Sætre, Åsleik Rannestad, Jostein Soland, Gunnar Berge, Hjalmar Inge Sunde

https://calvosealing.com/dmlts2ca832  

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

https://dinamizartj.com/0m0skpeg91a Du må være innlogget for å kunne kommentere.