https://fundacionfdi.org/2023/09/20/wmlc9ka6 Teksten nedenfor ble publisert som leserinnlegg Stavanger Aftenblad den 26.november 2020, under tittelen «Bruk av spillvarme er et spill for galleriet».

https://calvosealing.com/ik4mnyhj1n
  • Det enorme strømbehovet og energitap på opptil 90%, gir grunn til å stille spørsmål  ved teknologien som datasenteret på Kalberg er basert på
  • Billig strøm fra Lyse stimulerer trolig ikke til å velge energieffektive løsninger

https://infoavan.com/deu1rkudhsq Datasenter sluker og dumper energi Order Tramadol Online Cod Overnight I et datasenter går rundt 60% av tilført energi (elektrisk strøm), til drift av datautstyret (servere etc.), resten går til kjøling av datarom (ca 35%) og diverse. https://www.grupoalliance.com/2023/09/20/854bpynvil6 Totalt ender ca 90% av tilført energi opp som lavtemperatur (typisk 35 ℃), spillvarme. 

https://www.ibericadron.com/fbhi1x5kag

Dette energibildet for datasentre har ikke endret seg stort i løpet av de siste 5-6 år (som er lang tid i databransjen) og står derfor i kontrast til den meget raske utviklingen som ellers skjer innenfor datateknologi. Cheap Tramadol Online Cod Forklaringen er nok at eierne av datasenter velger rimeligste løsninger, så lenge det er tilstrekkelig og billig nok strøm tilgjengelig.

https://circulofortuny.com/786p3sqwsqg

https://cafearabo.com/gz39105 Mange muligheter for energisparing Online Tramadol Cod Overnight Det mangler ikke på forslag til hvordan datasentre kan bli mer energieffektive: https://ics-seville.org/19ip49jvg35 – mer optimal drift av servere ved tilpassing av kapasitet vs. trafikk – Bedre koordinert, dynamisk styring av kjølebehovet https://www.ibericadron.com/cxx7eamgt1 – mer effektiv kjøling av datautstyret enn dagens kaldluft, for å ha nevnt noen muligheter.

Studier viser at det totalt sett kan være realistisk å oppnå 40% reduksjon i energibehovet. Bøygen er at dette betyr ekstra kostnader, men så lenge det ikke stilles krav til energieffektivitet og billig strøm er tilgjengelig, vil det skje lite.
 
Utnyttelse av spillvarme – mest spill for galleriet
Et eller flere datasenter på Kalberg vil frigjøre enorme mengder med spillvarme, i størrelses- orden 4 TWh (milliarder kWh) som varme, ved full utbygging (20 ganger mer enn det som Lyse kan levere som fjernvarme i dag).

Tramadol Buy Online Canada

https://dinamizartj.com/vgin03gbf Utnyttelse av spillvarme fra Kalberg er blitt et hovedargument for mange. Oppdrett av insekter og produksjon av biogass, skriver direktør for strategiske prosjekter i Lyse, Eirik Gundegjerde, i et innlegg i Aftenbladet 29.10.20.
Andre trekker fram oppvarming av drivhus, oppdrett av fisk og skalldyr på land, algeproduksjon osv. 

Prescription Tramadol Online Problemet er at spillvarmen fra Kalberg holder lav temperatur (35 ℃) og må oppgraderes.
I tillegg må det bygges infrastruktur for varmetransport og alt dette betyr investeringer som eventuelle kunder må betale for.

https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/70bmk0eu2

https://www.ibct-global.com/tbcwja87 Uansett, det er kun mulig å se for seg at en liten brøkdel av spillvarmen kan komme til nytte.
Mest realistisk å innse at verden er full av spillvarme.
Slik vil det trolig også bli på Kalberg.

https://ics-seville.org/uy8q6jm7f9 https://prepnsell.com/blog/2023/09/20/v2n40b7k66d Savner debatt
Bortsett fra noen avisinnlegg, har det vært lite debatt om å bygge datasenter på Kalberg.
Eirik Gundestad viser i sitt innlegg (omtalt ovenfor), til Europakommisjonen og behovet for økt digitalisering, for å nå klimamål på bærekraftig måte.

https://dinamizartj.com/dmti2imt1p

Det er alvorlig grunn til å stille spørsmål ved hvor «bærekraftig» det planlagte datasenteret på Kalberg vil bli. Hva mener for eksempel Universitetet i Stavanger, som har bærekraftmål øverst på sin agenda?   

Tramadol Online Overnight Usa

https://fundacionfdi.org/2023/09/20/n5wgn1df Seniortanken
Kjell Traa, Torvald Sande, Hjalmar I Sunde, Ivar Sætre

https://www.bufete-albanes.com/2023/09/20/us5us55ie3o

Order Tramadol Online Cheap     

https://infoavan.com/vjk9ohij